dle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

Řádné zpracování osobních údajů je pro naši společnost velice důležité. Proto klademe velký důraz na jejich ochranu. Tímto bychom vám rádi poskytli podrobné informace o tom, proč a pro jaké účely osobní údaje zpracováváme, o právech, která v souvislosti s jejich zpracováním máte, ale i jiné informace, které mohou být ve spojení se zpracováním osobních údajů důležité.

Seznamte se prosím s níže uvedenými informacemi, které jsme pro vás v souvislosti se zpracováním osobních údajů připravili.

Správce a zpracovatel osobních údajů

Správcem osobních údajů je takový subjekt, který sám nebo společně s jiným stanovuje účely a prostředky zpracování osobních údajů. 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pověřenec dohlíží na řádné zpracování osobních údajů (DPO).

Ve věcech osobních údajů nás můžete kontaktovat e-mailem na info@itreneo.cz

nebo písemně na adrese Jan Hes, Březiněveská 3, 182 00 Praha 8

S dotazy souvisejícími se zpracováním vašich údajů se můžete obrátit na DPO a uplatnit svá práva na ochranu svých osobních údajů.

Účel zpracování osobních údajů

Účelem zpracování osobních údajů při poskytování aplikace iTreneo je: 

  • správa uživatelských dat aplikace

Pokud budou zpracovávány zvláštní kategorie vašich osobních údajů (obvykle údaje týkající se zdraví), jejich obsah bude vždy minimální pro splnění právními předpisy požadovaného účelu. Zpracování může být prováděno na základě následujících právních titulů:

  • souhlas, který udělujete registrací do aplikace

Kategorie osobních údajů

V této části jsou popsány kategorie osobních údajů zpracovávaných v iTreneo včetně příkladů a účelů zpracování:

Základní identifikační a kontaktní údaje

Pro účely identifikace uživatele -  jméno, příjmení a e-mailová adresa.

Zvláštní kategorie osobních údajů

Uživatelé mohou do apolikace pro účely vlastní evidence vkládat další osobní údaje (datum narození, výška, váha a jiné).

Doba uložení osobních údajů

Vaše osobní údaje uchováváme pouze po dobu evidence uživatelského účtu v aplikaci.

Další zpracovatelé a příjemci

Z důvodu oprávněného zájmu mohou být osobní údaje zpřístuzpněny v aplikaci pověřeným smluvním partnerům v oblasti IT služeb a technologií, marketingových služeb, poradenských služeb, certifikačních služeb, jejichž konkrétní kategorie budou subjektům údajů sděleny na vyžádání.

Z důvodu potřebného přenosu, zálohování a archivace elektronických dat mohou být osobní údaje poskytovány mimo EU (ověřené cloudové služby se servery mimo EU garantující vysokou míru zabezpečení).

Automatizované zpracování osobních údajů

V aplikaci iTreneo dochází k automatickému vyhodnocování údajů vložených uživateli.

Kdo má přístup k údajům

Přístup k vašim osobním údajům mají pouze osoby, u kterých to nutně vyžaduje dosažení účelu, pro který jsou osobní údaje zpracovávány. Tyto osoby jsou řádně proškoleny o jejich ochraně a jsou povinny dodržovat mlčenlivost.

Odstranění osobních údajů

Uživatel má vždy možnost skrze své prostředí odstranit svůj účet a tím smazat veškeré své osobní údaje uložené v aplikaci. Pokud si odstraněním dat není jistý, může se obrátit na info@itreneo.cz a o vymazání požádat a získat tak i potvrzení o vymazání.

Uplatnění práv subjektů

V případě potřeby uplatnění práv subjektů údajů ve smyslu GDPR, dotazů, či jiných podnětů, nás kontaktujte na adrese info@itreneo.cz