N/A
Beata Brošová Trénink

Health Coach, trenér Nordic Walking a Group Exercise Coach.

Více než dvacet let vedu různé formy skupinových cvičení a sportu pro všechny, včetně seniorů. Působím v Olomouci, jsem absolventkou zdejší Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého.

Jako profesionální trenér Nordic Walking vás zasvětím do správné techniky kondiční chůze a vaše tréninky chůze obohatím o bloky cvičení s pomocí holí, např. dynamická mobilita, lehké posilování, zábavná intervalová cvičení, atd.

Jako Health Coach Institution of Motion (IoM) vám nabízím jednoduchý a časově nenáročný tréninkový plán na každý den, program zdravého cvičení a sebepéče, jehož cílem je dlouhodobě udržitelná kondice, odolnost, prevence zranění, dlouhověkost. Inovativní efektivní a jednoduché sekvence cviků a formáty s různými tématy zaměření využívají cvičení se zátěží i cviky proti odporu hmotnosti vlastního těla, pohyby v linii i v různých směrech a rovinách, nabízejí zdravou dávku inteligentního a variabilního pohybu. Lze je provádět individuálně, ve dvojici, může je cvičit celá rodina, cvičíme je s klienty různého věku i v rámci našich skupinových lekcí, vždy s ohledem na individuální aktuální kondici a zdravotní stav jednotlivých klientů. Jsou vhodné jak pro domácí cvičení, tak i pro čas služebních nebo dovolenkových cest, indoor i outdoor. Jsou přínosné do tréninku pro život i pro sport. Velmi se hodí i do časů karantény, která mě přivedla až sem - na iTRENEO. 

Vítejte i Vy a nechejte si chutnat BB leisure tréninkové koktejly.

  

Remote coaching