Koupit 169 Kč
N/A

Popis

Mobility training je vhodný pre ľudí ktorí majú nedostatočný rozsah pohybu (mobilitu) v určitých kĺboch alebo pre ľudí ktorí chcú udržať svoje kĺby dostatočne mobilné a zdravé.

Nedostatok mobility može spôsobiť rôzne bolesti alebo negatívne ovplyvniť vašu športovú aktivitu.

Tento Balíček obsahuje dve tréningové jednotky zamerané na zlepšenie rozsahu pohybu jednotlivých kĺbov.

Obsah tréningov:

foam rolling (voliteľné) - využitie penového valca pre lepšie prekrvenie svalov a zlepšenie flexibility (nie je nevyhnutné)

Dýchanie - nácvik správneho stereotypu dýchania

Hlavná časť - cvičenia zamerané na rozsah pohybu (mobilitu) a flexibilitu

Odporúčané pomôcky: Penový valec, Lakrosová/Tenisová loptička

Week view