10 tipů pro efektivní trénink na ledě

1. Příprava na trénink

Udělejte si na každý trénink přípravu (cvičení, časový rozpis). Zjistěte si dopředu počet hráčů, rozdělte si je před tréninkem v šatně.

2. Seznamte s plánem tréninku své asistenty

Udělejte si před tréninkem krátkou poradu s asistenty. Ukažte jim plán tréninku, rozdělte si role, upozorněte na klíčové prvky jednotlivých cvičení a chyby, které mají u hráčů opravovat.

3. Dělejte WARM UP na suchu

Jděte na led připravení, hráči nažhavení fyzicky i mentálně. Naučte hráče dělat warm up před každým tréninkem na suchu (atletická rozcvička, koordinační žebřík, švihadlo, přeskoky přes čáru na zemi nebo položenou tyčku, starty z různých pozic, krátký stickhandling apod.). Ti nejmenší pod dohledem trenérů a hravým způsobem, od nějakých 10 let už mohou v pohodě suchý warm up hráči zvládat samostatně. Čím jsou hráči starší, tím více si mohou zahřátí na suchu přizpůsobovat svým individuálním potřebám.

4. Seznamte krátce s tréninkovým plánem dopředu i hráče

Udělejte si pár minut času a zajděte před začátkem tréninku za hráči do šatny a seznamte je krátce s plánem tréninku. Rozdělte skupiny pro trénink, zmiňte zaměření tréninku a klíčové prvky. Pokud máte více času, můžete dopředu ukázat i nová cvičení, která neznají.

5. Včasný příchod na led

Vyžadujte, aby hráči byli připraveni u ledu nejpozději 3 min. před začátkem jednotky s upravenou výstrojí. Náhradní hokejka na střídačce by měla být samozřejmostí zejména u starších kategorií. Učte hráče od mala po vstupu na led zavírat za sebou vrátka!

6. Naučte hráče připravovat a uklízet pomůcky

Ušetříte spoustu času! Úklid pomůcek zvládnout i ti nejmenší a naučit je to můžete i hrou - rozházejte po ledě o jeden puk méně, než je hráčů a na písknutí nechte hráče puky sbírat, kdo zůstane bez puku, jede "trestné" kolečko, dělá kotrmelec apod. Ti větší pak bez problémů zvládnou pomůcky i rozmístit pro jednotlivá cvičení.

7. Poslední jede kolo!

Vyhněte se zdlouhavému svolávání hráčů, kdy po zapískání se k vám plouží jen velmi pozvolna. Opět je spolehlivě prověřeno, že i ti nejmenší se během kraťoučké chvilky naučí reagovat na vaši píštalku, hvizd apod. promptně. Stačí určit pravidlo že hráč, který na hvizd dorazí k trenérovi poslední, jede trestné kolečko.

Ukázka, jak pěkně to funguje :-)

8. Podporujte soutěživost a motivujte

Nasazení a soutěživost v tréninku jsou do značné míry dílem návyku. Podporujte už v nejmenších dětech soutěživost, motivujte je k maximálnímu úsilí v tréninku. Závody, cvičení prováděná s "honícím psem" za zády, hry o "trestný" kotrmelec a další prvky soutěžení by měly být součástí všech cvičení, kde je důležité maximální úsilí hráče. Návyky získáváte od mala a jen velmi těžko je budete učit hráče v pubertě!

9. Buďte slyšet

Vysvětlujte cvičení, popisujte provedení a udílejte pokyny nahlas. Povzbuzujte a burcujte hráče v průběhu provádění cvičení.

10. Opravujte okamžitě, ale nezdržujte

Chyby opravujte okamžitě v průběhu provádění cvičení nebo hned po jeho dokončení hráčem, využijte poučené asistenty. Nezastavujte zvláště u těch nejmenších všechny hráče ve cvičení kvůli individuální chybě. Při opakované chybě naopak upozorněte a ukažte správné provedení všem hráčům ve cvičení najednou.

Autor článku

10.0

iTRENEO Coach

Trénink

iTreneo Hockey nabízí videa pro hokejový trénink mládeže. V programu najdete videa s…

Registrován od: 17.05.2017
Knihovna: 49
Tréninky: 0